Anni og Mia hygger sig.

Jørn gav´ "Manden på risten"
Det var vist første gang han havde en mikrofon i hånden.
Susanne og Ole på den store scene.
Per og Mette
Kim og Lise
Per Hermansen
Vibeke og Erik
Tom og Lone
Irene og Kurt
Grete og Kurt
Carl
Snak i pausen
Aktive lyttere